Principů podněcování zdravé propriocepce je dnes využíváno prostřednictvím pohybové terapii  Therasuit v oblasti intenzivní neurorehabilitace u dětí i dospělých. Pro svůj časový rozsah a variabilitu je metoda Therasuit vhodná k individuálnímu nastavení cvičební jednotky vzhledem ke specifickým potřebám pacienta.    

   IMG_6980

Jednotlivé fáze rehabilitace metodou TheraSuit:                           

 •  zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání                           
 •  redukce napětí, smyslové integrační techniky                            
 •  neuromobilizace horních a dolních končetin                            
 •  potlačení patologických pohybových návyků                           
 •  procvičování a zpevňování svalových pohybových skupin    
 •  statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 •  cvičení progresivní tělesné odolnosti           
 •  přenášení hmotnosti těla, nácvik chůze a soběstačnosti                                                    

Vlivem metody Therasuit se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.  


Hlavní benefity metody TheraSuit:                                                                                    

Intenzivní rehabilitace TheraSuit přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.                                                                   

 •  trénink centrálního nervového systému                           
 •  zajišťuje externí stabilitaci                            
 •  normalizuje svalový tonus                           
 •  zajišťuje dynamickou korekci                           
 •  upravuje tělovou strukturu k normálu    
 •  normalizuje (koriguje) stereotypy chůze
 •  aktivuje dotekové stimulace      
 •  ovlivňuje vestibulární systém
 • zlepšuje rovnováhu 
 • zlepšuje koordinaci
 • snižuje nekontrolovatelné poruchy pohybu
 • zlepšuje prostorové vnímání
 • podporuje růst svalstva
 • podporuje rozvoj motorických schopností 
 • pomáhá uvolňovat svalové kontraktury
 • pomáhá korigovat postavení kyčlí a zlepšovat jejich funkci                                                                                                                                                                                           

Takové zlepšení se následně promítne v oblasti, jako je lepší samoobslužná činnost či postupná integrace do společnosti, a tím i celkové snížení budoucích léčebných nákladů                      

Kontraindikace metody TheraSuit:                          

Před nástupem na intenzivní neurorehabilitační pobyt je zapotřebí zvážit veškerá zdravotní rizika dítěte.

Zde jsou základní kontraindikace :                                           

 •  infekční nemoci přenesené z člověka na člověka a bacilonosičství                          
 •  všechny nemoci v akutním stádiu                          
 •  klinické známky oběhového selhání                            
 •  maligní arytmie                          
 •  stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci    
 •  stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 •  labilní diabetes mellitus a dekompenzovaný diabetes mellitus
 •  často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • kachexie všeho druhu
 • zhoubné nádory
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy
 • nekompenzované epilepsie
 • transitorní stavy zmatenosti
 • nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • těžká osteoporóza
 • stomie
 • zvýšená teplota
 • subluxace kyčelních kloubů více než 50 %  

                                                                                     

Reakce naše prvního klienta na Therasuit -

Od včera 16.7.2019 jezdíme s Pavel Junior Palkovič do Kravař, díky vážené paní Martina Komárková-Žídková a její Rehabilitace Níké Kravaře tam Pavlík může absolvovat speciální rehabilitace Therasuit - moc děkujeme. Naší přepravu zajišťuje vážená paní Ingrid Černá a její agentura Zvoneček Kravaře - děkujeme.

 

© Copyright Rehabilitace Níké s.r.o.