Nabízíme individuální profesionální přístup v rekonstruovaných prostorech rehabilitace, fyzioterapii, novou pohybovou terapii THERASUIT, která je vhodná pro pacienty s neurologickým postižením – dětská mozková obrna (DMO), vývojové opoždění, cévní mozkové příhody a další. Cvičení přímo ovlivňuje fungování mozku a zásadně mění pohybové vzorce. Rehabilitace působí na svalovou i nervovou soustavu.


   Nabídka služeb


        Nehrazená terapie ze zdravotního systému

 • pohybová terapie Therasuit - jedná se o samoplátecký program bez přispění zdravotní pojišťovny, délka terapie by měla být minimálně 10 dní aktivní terapie

         Hrazená terapie ze zdravotního systému

 • aktivace hlubokého stabilizačního sytému (dle Jarmily Čápové, DNS koncept)
 • kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
 • měkké techniky
 • myofasciální techniky 
 • terapie spoušťových bodů
 • mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
 • Pilates medical
 • terapie dle Ludmily Mojžíšové
 • kineziotaping
 • podiatrie, podologie
 • senzomotorická stimulace
 • SM systém
 • DNS koncept
 • autoterapie
 • elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk, rebox, laseroterapie
Jak se k nám dostat?

První možností je Poukaz FT - viz vzor níže, který může dle Metodiky napsat lékař jakékoli odbornosti (FBLR, praktický lékař, pediatr, ortoped, neurolog, chirurg, traumatolog, internista, plastický chirurg, gynekolog). Na základě Poukazu FT, na kterém jsou výkony dle Sazebníku výkonů, je rehabilitace hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Druhou možností je jako samoplátce, v tomto případě nepotřebujete návštěvu lékaře a Poukaz FT.© Copyright Rehabilitace Níké s.r.o.